Logo

Inovační platforma vědy a výzkumuJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 920

O nás

1. vědecká doktorandská a postdoktorandská konference AGEL

1.5.2016

Ve dnech 18. a 19. 3. 2016 proběhl ve spolupráci AGEL Research a.s. a Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL v Hotelu Kamzík v Karlově pod Pradědem 1. ročník Vědecké doktorandské a postdoktorandské konference AGEL. Záštitu nad akcí převzal generální ředitel AGEL a.s., MUDr. Ján Dudra, Ph.D. MPH, odbornou garanci poskytl předseda Lékařské rady AGEL, MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Cílem konference bylo podpořit doktorské studium, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem k vytvoření základny odborníků pro vědu a výzkum, podpořit vědecko-výzkumný potenciál skupiny (nové VV záměry) formou networkingového setkání a podpořit publikační činnost účastníků konference.

Prezentovaná témata pokryla široké spektrum lékařské, i nelékařské problematiky, kterou se zaměstnanci zdravotnických zařízení společnosti AGEL zabývají. Na konferenci zazněla témata týkající ortopedie, gastroenterologie, onkologie, ale také inovací ve zdravotnictví, metodiky psaní odborných prací, statistiky, atd.

Akce se zúčastnily takřka tři desítky studentů, absolventů a zájemců o doktorandské studium, zaměstnanců společností skupiny AGEL, kteří společně diskutovali nad prezentovanými tématy a vědecko-výzkumnými záměry. Konference identifikovala značný interdisciplinární přesah zkoumaných problematik a pouze potvrdila potřebu úzké spolupráce mezi jednotlivými zdravotnickými obory a zdravotnickými zařízeními.

Vyjádření garanta konference

„Konference byla velmi dobře zorganizována. V programu se vhodně doplňovaly přednášky zkušených odborníků a mladých adeptů Ph.D. Neformální prostředí horského hotelu přispělo k diskusím na témata jak publikovat, jak si poradit s medicínskou statistikou nebo jak napsat disertační práci. Posluchači se seznámili s jednotlivými Ph.D. projekty. Samostatnou částí byla sekce o inovacích ve skupině AGEL. Akce vhodně doplňuje Sympozium AGEL a podle mého názoru by měla pokračovat v dalších letech.“

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Předseda Lékařské rady skupiny AGEL

zpět na novinky

Tiskový mluvčí

Bc. Lucie Drahošová
tel: +420 702 197 400
e-mail: lucie.drahosova@agel.cz

Online formuláře: