Logo

Inovační platforma vědy a výzkumuJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 920

Klinické studie

Klinické studie

Holding AGEL a.s. nabízí spolupráci v oblasti klinického hodnocení léčivých přípravků a klinických zkoušek zdravotnických prostředků. Pro spolupráci nabízíme zdravotnická zařízení s moderním vybavením a zkušenými lékaři.
Klinická hodnocení jsou prováděna v souladu s platnými právními předpisy České republiky i národními a mezinárodními doporučeními pro klinická hodnocení.

Příprava podkladů pro klinické studie ve všech zdravotnických zařízeních v holdingu AGEL a.s. pro ČR a SK je zajišťována prostřednictvím společnosti Agel Research a.s.

Informace pro zadavatele klinických studií

Při zahájení jednání ohledně provádění klinické studie je nutné v 1. fázi předložit následující dokumenty:

 • Návrh smlouvy
 • Protokol klinické studie
 • CRF

Ve 2. fázi jednání budou vyžádány další dokumenty:

•    Souhlasné stanovisko MEK, LEK
•    Souhlasné stanovisko SÚKL
•    Informovaný souhlas
•    Pojistná smlouva a certifikát o pojištění

Ve 3. fázi jednání mohou být vyžádány další specifické dokumenty, které budou sděleny individuálně dle typu klinické studie a smlouvy.

Požadavky ohledně návrhů smluv na klinické studie:

 • Akceptujeme trojstranné návrhy smluv
 • Lze uzavřít rámcové smlouvy
 • Akceptujeme návrhy smluv ze strany zadavatele

Přehled zdravotnických zařízení holdingu AGEL a.s., která v současné době provádí klinické studie:

Česká republika:

 • Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
 • Nemocnice Nový Jičín a.s., Nový Jičín
 • Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Valašské Meziříčí
 • Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Olomouc
 • Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
 • Středomoravská nemocniční a.s. (Nemocnice Prostějov)
 • Avenier a.s.

Slovenská republika:

 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Přehled společností a zdravotnických zařízení zde:

http://www.agel.cz/kontakty/seznam-spolecnosti.html

V případě zájmu provádět v našich zdravotnických zařízeních klinické studie veškeré Vaše dotazy směřujte na:

Kontaktní údaje:

Mgr. Jana Majerová
tel: +420 601 346 473
e-mail: jana.majerova@are.agel.cz
web: research.agel.cz