Logo

Inovační platforma vědy a výzkumuJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 582 315 920

Financování a dotační tituly

Mezinárodní dotace

3. akční program EU

Projekty přinášející přidanou hodnotu na EU úrovni podporující spolupráci v definovaných oblastech (např. vytváření sítí, referenčních sítí, konference, tvorba inovativních postupů, strategií).

Příjem žádostí: od 5.6.2015 do 15.9.2015
Určeno pro: Právnické subjekty zřízené v zemích EU

Podrobné informace o této výzvě


TA ČR – program DELTA, 2. veřejná soutěž

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci.

Příjem žádostí: od 14.7.2015 do 30.9.2015

Podrobné informace o této výzvě


EHP a Norské fondy

Fond je zaměřen na posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými státy a Českou republikou v rámci níže uvedených programových oblastí. Fond není určen k financování projektů, nýbrž k finanční podpoře širších iniciativ a informačních aktivit, komplementárních, přípravných a podpůrných iniciativ a dokumentů, s cílem připravit nebo posílit základnu pro existující či budoucí bilaterální spolupráci.

Příjem žádostí: od 9.1.2015 do 31.12.2015

Podrobné informace o této výzvě